Уважаеми КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие при провеждане на

Международна научна конференция “РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА 2023”

която ще се проведе на 25 и 26 април 2023 год.

зала „Макс Планк“ – Институт по Роботика – БАН

София 1113, ул.“Акад.Георги Бончев“ блок 2

Покана за МНК ”РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА 2023” можете да свалите тук:

  • Срок за изпращане на абстрактите – 5 Април 2023 год.
  • Срок за предаване на статиите – 15 Април 2023 год.
  • Срок за записване на участниците – 15 Април 2023 год.
  • Регистрация – 25 Април 2023 год. от 09:30 часа
  • Откриване на конференцията – 25 Април 2023 год. – 10:00 часа.

УЧАСТИЕТО В КОНФЕРЕНЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНО!
ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ – БЪЛГАРСКИ и АНГЛИЙСКИ
Докладите от Конференцията ще бъдат публикувани:

-на български език на сайта на Проекта;

-на английски език в online списание – „Complex Control Systems“ – ISSN 2603-4697.

Template за оформяне на докладите може да свалите от този линк: 

Поздрави,

Организационен комитет