П Р О Г Р А М А

25 април 2023 год.

10.00   ОТКРИВАНЕ

10.30 – ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД –  Dr. Lyuba Alboul from Sheffield Hallam University, UK

11.00 – 11.15 – КАФЕ ПАУЗА

11.15  ПЪРВА СЕСИЯ  –  ON-LINE –  водещ  – д-р Георги АНГЕЛОВ

1.       SYNTHESIS AND STUDY OF AN ENGINE-GENERATOR CONTROL SYSTEM FOR A HYBRID DRONE – Стефан БИЛИДЕРОВ

2.       INVESTIGATION OF THE STABILITY OF A WHEELED MOBILE ROBOT WITH A DIFFERENTIAL DRIVE FOLLOWING A SET TRAJECTORY – Стоян ЛИЛОВ

3.       MODELLING AND SIMULATION OF DIRECT-CURRENT MOTOR FOR INDOOR WHEELED MOBILE ROBOT – Николай ПОПОВ

11.45  – ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД – проф. ГОПАЛ – ИНДИЯ

12.15  К О К Т Е Й Л

13.00  ВТОРА СЕСИЯ    водещ  проф.Роман ЗАХАРИЕВ

4.       MANAGEMENT OF A DANCE WITH PHOTON ROBOT – Неда ЧЕХЛАРОВА

5.       AUTONOMOUS CONTROLLER FOR AN ACTIVE ELBOW ORTHOSIS  – Ясен ПАУНСКИ

6.       МОБИЛНА ПЛАТФОРМА С ВГРАДЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ TCP/IP С ПРЕЛОЖЕНИЕ В СЕРВИЗНИТЕ РОБОТИ – Ясен ПАУНСКИ

7.       DEVELOPMENT OF A FULLY FUNCTIONAL STANDBY BACKUP GLIDER VARIOMETER – Ал. ШАМЛИЕВ

8.       MODERN ASPECTS IN INFORMATION SECURITY IN THE FIELD OF ROBOTICS – Иван ГАЙДАРСКИ

9.       TRAJECTORY OPTIMIZATION IN LARGE SCALE UAV-ASSISTED WSNS – Ал.АЛЕКСАНДРОВ

ТРЕТА СЕСИЯ –    водещ   доц. Н.Вълчкова

10.    МОДУЛ ЗА СЕРВИЗЕН РОБОТ, БАЗИРАН НА 8-БИТОВИ МИКРОКОНТРОЛЕРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ПАЦИЕНТ – Васил ЦВЕТКОВ

11.    АКТИВНИ ОРТЕЗИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА РЪКАТА – ПЛ. РАЙКОВ

12.    CARDIOLOGICAL SIGNAL PROCESSING AND ANALYSIS METHODS – Галя ГЕОРГИЕВА – ЦАНЕВА

13.    КИБЕР-ФИЗИЧНА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ – РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – Мая ДИМИТРОВА

14.    АЛГОРИТМИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА НА РОБОТИ СЪС ЗАТВОРЕНА СТРУКТУРА ЗА ПОМОЩ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – Роман ЗАХАРИЕВ

15.    АЛГОРИТМИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА НА РОБОТИ С НЕЯВНО РЕШИМА ПОЗИЦИОННА ЗАДАЧА НА КИНЕМАТИЧНИЯ АНАЛИЗ ЗА ПОМОЩ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО- Роман ЗАХАРИЕВ

16.    КОЛАБОРАТИВНИТЕ РОБОТИ – ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – Н.ВЪЛЧКОВА

ПОСТЕР

17.   FAMILY INTELLIGENT DEVICES TO ROBOTS AS A RESPONSE TO MIS ROBOTIC CHALLENGES – Вероника ИВАНОВА

26 април 2023 год.

11.00 часа ДИСКУСИИ  – „КРЪГЛА МАСА“