XXIV Международна конференция “РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА 2023″, 25.04 –26.04 2023, Зала „Макс Планк“, Институт по роботика, Българска Академия на науките, София, България


Уважаеми участници в XXIV Международна конференция “РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА 2023″ ,

Международната конференция, която се провежда за 24-ти път, има дълга история. Първата конференция беше проведена в далечната 1989 г. в курортната местност „Дряновски манастир”. Организатор на Конференцията беше тогавашния Институт по техническа кибернетика и роботика при БАН. Дълги години тя се провеждаше в един от хотелите в Дряновски манастир, където Научната програма на Конференцията умело се съчетаваше с красотата на планинската природа в областта на Средна България. В последствие от 2008 г. мястото на провеждане на Конференцията се премести в Творческия дом на БАН в гр. Варна. По традиция сборниците с доклади на Конференцията се публикуват като поредна книжка на списание „Научни Известия” на Научно-Техническия Съюз по машиностроене в България.

Настоящата 24–та Конференция се провежда с финансовата подкрепа на Проект с Административен договор No КП-06-Н57/8 от 16.11.2021 г., с название „Методология за определяне на функционалните параметри на мобилен колаборативен сервизен робот-асистент в здравеопазването“, финансиран по „Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания – 2021 г.“ от фонд „Научни изследвания“, България.

Първите две научни сесии от Научната програма са посветени на дейността по този проект и авторите на докладите са негови участници. Основната идея на този проект е да се използва роботизираната технология в помощ на здравеопазването като роботът става една възможност за ефективно и безопасно обслужване на пациентите.

Като Ви пожелавам ползотворна работа на Конференцията се надявам в отличните условия, които ни предлага Зала „Макс Планк“ на територията на Института по Роботика при Българска Академия на Науките, да се генерират нови идеи, които ще издигнат на нови висоти благородната дейност в помощ на Човешкото общество с използване на Роботизираните технологии.

Почетен председател на Организационния комитет: Професор д-р. инж. Роман Захариев