Научният потенциал за развитието на сборната научна група, която ще изпълнява този проект е много голям. По същество разработката на такъв мащабен проект е една сложна мултидисциплинарна задача и изисква много добро взаимодействие на отделните специалисти. В екипа са включени едни от най-добрите специалисти по роботика у нас в разделите: механика на роботите; сензори и сензорни системи; захранващи устройства и системи за задвижване; комуникационни системи; софтуер; компютърна техника; машинно зрение и системи с елементи изкуствен интелект; генериране и разпознаване на говор; 

Ръководител на проекта:

  • доц.д-р инж. Нина Вълчкова (ИР-БАН)

Научен колектив:

  • проф.д-р Роман Захариев (ИР-БАН)
  • доц.д-р Мая Димитрова (ИР-БАН)
  • доц.д-р инж. Пламен Райков (ИР-БАН)
  • д-р Люба Албоул (SHU)
  • гл.ас.д-р инж. Георги Ангелов (ИР-БАН)
  • гл.ас.д-р инж. Ясен Паунски (ИР-БАН)
  • инж. Васил Цветков (ИР-БАН)